AccountView 9.1 Service Pack F

29/12/2012 Door Sander Kreuze

In dit Service Pack zijn onder andere verbeteringen doorgevoerd met betrekking tot de eindejaarsverwerking, AccountView IFA (Inkomende facturenautorisatie) en AccountView Scanboeken.

Daarnaast ondersteunt dit Service Pack de fiscale taxonomieën (XBRL) voor de BTW- en ICP aangifte waarmee kan worden gerapporteerd over 2013.

Dit Service Pack bevat alle voorgaande Service Packs voor dezelfde versie. Wij raden iedereen aan om dit nieuwe Service Pack te installeren. Het Service Pack is 112 MB groot.

Let op! Dit Service Pack is enkel geschikt voor de Nederlandse taal (NL). Het Service Pack voor alle talen (INT) komt uiterlijk 28 december beschikbaar en is dan hier op te halen.

 

Een Service Pack installeren

  1. Zorg ervoor dat u op de computer ingelogd bent als beheerder van de computer. Als AccountView geïnstalleerd staat op het netwerk, dan moet u ingelogd zijn als beheerder van het netwerk.
  2. Controleer of u maatwerk gebruikt. Zo ja, neem dan eerst contact op met uw Visma Software-partner. Installeer het Service Pack pas als uw Visma Software-partner akkoord is. Zie: Hoe controleer ik of maatwerk is geïnstalleerd?
  3. Klik hier om dit Service Pack op te halen.
  4. Plaats het bestand op uw desktop (of voer een tijdelijke map in, bijvoorbeeld C:\TEMP).
  5. Kies Help/Info. Het versienummer dat u hier ziet moet overeenkomen met het versienummer in de bestandsnaam van het Service Pack.
  6. Noteer het pad dat staat achter Programmabestanden. Bij stap 10 hebt u dit pad nodig.
  7. Zorg ervoor dat niemand anders AccountView gebruikt. Kies Document/Stamgegevens programma/Ingelogde gebruikers om dit te controleren. Een ingelogde gebruiker kan ook een service of andere applicatie zijn. Als u deze gebruiker zelf niet kunt uitloggen, vraag uw systeembeheerder of Visma Software-partner u te helpen.
  8. Sluit AccountView.
  9. Voer het bestand uit dat u hebt opgehaald (bijvoorbeeld C:\TEMP\AccountView_91_spf_nl.exe). Een eventuele melding van Windows Gebruikersaccountbeheer (Windows User Account Control) kunt u beantwoorden met Ja (Yes).
  10. Volg de aanwijzingen op het scherm.

Ondersteuning

Wilt u dat Kreuze Consultancy dit voor u verzorgt? Neem dan contact op.