WOZ-waarde wordt openbaar

27/12/2011 Door Sander Kreuze

DEN HAAG – De WOZ-waarde van woningen, bedrijfsgebouwen en monumenten wordt openbaar. Daarnaast wordt een nieuw model taxatieverslag met meer informatie al per 1 januari aanstaande ingevoerd.

Staatssecretaris Frans Weekers (Financiën) schrijft dat dinsdag in een brief aan de Tweede Kamer. Huizenbezitters krijgen met een openbare WOZ-waarde meer inzicht in de waarde van hun eigen woning. Ze kunnen die dan immers vergelijken met andere panden. De WOZ-waarde is van belang voor belastingen als de onroerende zaakbelasting (ozb) en de watersysteemheffing, maar ook voor het vaststellen van het eigenwoningforfait in de inkomstenbelasting.

Abracadabra

”Voor veel huizenbezitters is de bepaling van de WOZ-waarde, die een keer per jaar op de mat valt, een zwarte doos of abracadabra”, stelt Weekers. Hij hoopt dat zijn plannen leiden tot meer acceptatie van de WOZ-waarde en minder bezwaarschriften. Nu is de WOZ-waarde van andermans huis alleen onder zeer strikte voorwaarden op te vragen. Door de beperkingen op te heffen, krijgen burgers meer inzicht in de waardebepaling. Het nieuwe type taxatieverslag heeft in een proef tot tevreden reacties geleid, reden waarom Weekers dat nu meteen in heel Nederland invoert.

Overleg 

Weekers heeft over zijn plannen overleg gehad met de Vereniging van Nederlandse Gemeenten, de Unie van Waterschappen, de rijksbelastingdienst en de Waarderingskamer. Voor hij het wetsvoorstel naar de Tweede Kamer stuurt, vraagt hij met het oog op privacyaspecten nog wel advies aan het College bescherming persoonsgegevens (CBP).

bron: nu.nl