Social media steeds belangrijker voor ondernemingen

23/12/2011 Door Sander Kreuze

Bedrijven hechten steeds meer belang aan de sociale media en integreren het gebruik ervan steeds vaker in de bedrijfsvoering. Uit internationaal onderzoek van KPMG onder bijna 4.000 werknemers van bedrijven blijkt dat ruim 70% van de ondernemingen inmiddels actief is op het gebied van de sociale media, zoals Twitter, Facebook en LinkedIn.

Vooral bedrijven in de opkomende markten, zoals China, Brazilië en India, blijken de sociale media te omarmen. Met name China springt eruit, waar de adoptie van sociale media door het bedrijfsleven bijna 83% is. In landen als Zweden, Duitsland en Australië schommelt het gebruik rond de 40%.

Opkomende markten

Een meerderheid van de bedrijven blijkt de sociale media niet alleen in te zetten om de relatie met de klant te verbeteren. Ruim de helft van de ondernemingen gebruikt ze ook voor het vernieuwen van producten en diensten en het werven van personeel. ‘Bedrijven in de opkomende markten hebben het gebruik van sociale media in de bedrijfsvoering duidelijk ontdekt en realiseren zich dat het een relatief goedkope mogelijkheid biedt om de concurrentie in de ontwikkelde markten een stap voor te zijn’, aldus William Koot, partner bij KPMG Advisory. ‘Ondernemingen in de gevestigde markten houden veelal vast aan de traditionele kanalen om met klanten te communiceren. Bedrijven in de opkomende markten hebben daar totaal geen last van. Daarnaast spelen de snel dalende kosten van het internet en mobiele apparaten in China en India een belangrijke rol. In een aantal gevallen hebben bedrijven in de opkomende markten duidelijk afstand genomen van de soms inefficiënte, onbetrouwbare en gecontroleerde e-mail systemen ten faveure van de snellere, ongefilterde en interactieve sociale netwerk kanalen.’

Retailsector

Uit het onderzoek van KPMG blijkt dat de retailsector voorop loopt als het gaat om de inzet van sociale media. Ruim 75% van de bedrijven in deze sector maakt gebruik van deze media, gevolgd door de financiële dienstverlening, zoals banken en verzekeringsmaatschappijen. ‘De adoptie door de retailbranche ligt voor de hand,’ zegt Koot. ‘De sociale media concentreren zich immers in het algemeen op de consument en bieden wat dat betreft een zeer efficiënt en kostenbesparend marketingkanaal. Maar de sociale media stellen producenten van consumentenproducten ook in staat informatie over hun klanten op te halen en hun productontwikkeling daarop af te stemmen.’

Voordelen

Volgens de onderzochte werknemers wegen de voordelen van het gebruik van sociale media duidelijk zwaarder dan de mogelijke nadelen. Bijna 90% van de medewerkers geeft aan dat het gebruik van sociale media leidt tot de beschikbaarheid van meer kennis en een gevoel van tevredenheid over de werkgever. En ruim 80% ziet zowel de ontwikkeling van relaties met de buitenwereld, de verbetering van het imago van de onderneming als de hogere arbeidsproductiviteit als voordelen.

Spelregels

Toch vereist het gebruik van sociale media volgens Koot wel enige spelregels. Koot: ‘Het verbieden van het gebruik van sociale media door de werknemer heeft geen zin. Van de bedrijven die hun werknemers de toegang tot de sociale media blokkeren, geeft één op de drie medewerkers aan dat zij het gebruik op het werk forceren om te kunnen voldoen aan hun behoefte aan sociale contacten. Veel beter is het om specifiek beleid voor sociale media te ontwikkelen of de verwachtingen van het personeel ten aanzien van het gebruik informeel te regelen.’

bron: accountancynieuws