Online help van AccountView wordt niet volledig weergegeven

07/01/2013 Door Sander Kreuze

Omschrijving

Na het opvragen van de helpinformatie in AccountView verschijnt de melding “Online help wordt mogelijk niet volledig weergegeven door instellingen binnen uw besturingssysteem. Deze konden niet automatisch worden gewijzigd. Zie de website van Visma Software voor meer informatie.”

Als u OK kiest in deze melding, dan toont de HTML Help het volgende:

Oplossing

Om de helpinformatie van AccountView te kunnen tonen moet de map met AccountView-programmabestanden als veilig aangemerkt zijn. Daarna kan de helpinformatie van AccountView weer volledig worden weergegeven. Voor het uitvoeren van onderstaande stappen is gevorderde kennis van Windows vereist. Als u deze kennis niet hebt, adviseren wij om de stappen niet zelf uit te voeren. Vraag in dat geval uw systeembeheerder of AccountView-partner om u te helpen.

  1. Log in als een gebruiker met lokale administrator-rechten.
  2. Maak een backup van het register volgens deze Microsoft-procedure.
  3. Bepaal de map met AccountView-programmabestanden met Help/Info. In dit voorbeeld is de map met programmabestanden een UNC-pad: \\SERVER\ACCOUNTVIEW
  4. Sluit AccountView af.
  5. Kopieer de regels onder aan deze stappen in een teksteditor (bijvoorbeeld Kladblok/Notepad) en pas dit aan naar uw situatie. Let erop of u de regels voor een 32- of 64-bits besturingssysteem nodig hebt.
  6. Bewaar het bestand als “HTML_HELP.REG”.
  7. Voer het bestand “HTML_HELP.REG” uit op alle werkstations waar de online-helpinformatie van AccountView niet volledig kan worden weergegeven.
  8. Start AccountView en kies Help/Index. Merk op dat deze tekst verschijnt: “Online help wordt mogelijk niet volledig weergegeven door instellingen binnen uw besturingssysteem. Deze konden niet automatisch worden gewijzigd. Zie de website van AccountView voor meer informatie.”
  9. Markeer “Dit dialoogvenster niet meer weergeven.” en kies OK. De volgende keer dat u AccountView start op dit werkstation en de online-helpinformatie opvraagt, dan wordt deze volledig getoond.

Voor 64-bits besturingssystemen:

 

Windows Registry Editor Version 5.00

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Wow6432Node\Microsoft\HTMLHelp\1.x]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Wow6432Node\Microsoft\HTMLHelp\1.x\HHRestrictions]
“UrlAllowList”=”\\\\SERVER\\ACCOUNTVIEW;file://\\\\SERVER\\ACCOUNTVIEW

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Wow6432Node\Microsoft\HTMLHelp\1.x\ItssRestrictions]
“UrlAllowList”=”\\\\SERVER\\ACCOUNTVIEW;file://\\\\SERVER\\ACCOUNTVIEW

 

Voor 32-bits besturingssystemen:

 

Windows Registry Editor Version 5.00

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\HTMLHelp\1.x]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\HTMLHelp\1.x\HHRestrictions]
“UrlAllowList”=”\\\\SERVER\\ACCOUNTVIEW;file://\\\\SERVER\\ACCOUNTVIEW

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\HTMLHelp\1.x\ItssRestrictions]
“UrlAllowList”=”\\\\SERVER\\ACCOUNTVIEW;file://\\\\SERVER\\ACCOUNTVIEW