‘Mededeling loonheffingen aangifte doen en betalen’ vervalt per 1 januari 2012

06/10/2011 Door Sander Kreuze

Aan het eind van elk aangiftetijdvak krijgen werkgevers van de Belastingdienst een mededeling met de vraag hun aangifte loonheffingen op tijd te doen en te betalen. Per 1 januari 2012 krijgen zij deze mededeling en de bijbehorende acceptgiro niet meer.

‘Aangiftebrief loonheffingen’ goed bewaren
In november krijgen werkgevers van ons de ‘Aangiftebrief loonheffingen’ voor 2012. Hierin staan de aangiftetijdvakken van 2012, de bijbehorende uiterste aangifte- en betaaldatums en betalingskenmerken. Omdat we de mededeling per aangiftetijdvak niet meer versturen, is het belangrijk de aangiftebrief goed te bewaren.

Geen acceptgiro maar overschrijving
Wie nu de acceptgiro gebruikt, moet vanaf 2012 zelf een overschrijving doen. Vermeld daarbij altijd het betalingskenmerk van de aangifte. Deze staat op de ‘Aangiftebrief loonheffingen’.

Meer informatie over het doen van aangifte en betalen vindt u hierĀ Loonheffingen aangeven en betalen.