Belastingplan 2012

28/10/2011 Door Sander Kreuze

De staatssecretaris van Financiën heeft op Prinsjesdag het Belastingplan 2012 ingediend bij de Tweede Kamer. Het Belastingplan staat in het teken van vereenvoudiging, soliditeit en fraudebestrijding. In het Belastingplan wordt onder andere voorgesteld om 7 van de 22 rijksbelastingen af te schaffen. Dat betekent een vereenvoudiging van het Nederlandse belastingstelsel en een administratieve lastenverlichting voor het bedrijfsleven.

Het gaat om de volgende belastingen:
• verpakkingenbelasting, wordt afgeschaft per 1 januari 2013
• afvalstoffenbelasting, wordt afgeschaft per 1 januari 2012
• grondwaterbelasting, wordt afgeschaft per 1 januari 2012
• verbruiksbelasting van pruim- en snuiftabak, wordt afgeschaft per 1 januari 2013
• verbruiksbelasting op alcoholvrije dranken, wordt afgeschaft per 1 januari 2013
• belasting op leidingwater, wordt afgeschaft per 1 januari 2013
• Eurovignet, wordt afgeschaft per 1 januari 2013

Ook wordt voorgesteld om de spaarloonregeling en de levensloopregeling af te schaffen. Daarvoor in de plaats komt een nieuwe regeling: vitaliteitssparen. Deze regeling biedt werknemers en zelfstandigen de mogelijkheid fiscaal aantrekkelijk te sparen en het gespaarde vermogen naar eigen inzicht op te nemen.

Op het gebied van de autobelastingen wordt voorgesteld de CO2-schijfgrenzen voor de aanschafbelasting bpm (belasting van personenauto’s en motorrijwielen) en de bijtelling auto van de zaak jaarlijks aan te scherpen. Hierdoor worden de belastinginkomsten meer solide en wordt de prikkel groter voor autofabrikanten om in de toekomst steeds zuinigere auto’s op de Nederlandse markt aan te bieden.

Om fraude effectief te kunnen bestrijden wordt onder andere voorgesteld om belastingteruggaven en toeslagen voortaan op 1 bankrekeningnummer van de belastingplichtige over te maken. Dit om bijvoorbeeld te voorkomen dat fraudeurs zich de identiteit van een ander aanmeten en daarmee de schatkist benadelen.

Een overzicht van alle voorstellen in het Belastingplan 2012 vindt u op www.rijksoverheid.nl/belastingplan2012. Het Belastingplan 2012 is een wetsvoorstel dat nog goedgekeurd moet worden door de Eerste en Tweede Kamer.