AccountView 9.4 Service Pack A

23/07/2014 Door Sander Kreuze

AccountView 9.4

Beschikt u nog niet over versie 9.4 neem dan contact op. Ik raad iedereen aan deze versie in gebruik te nemen.

Omschrijving

Dit Service Pack bevat met name verbeteringen op het gebied van Verslaglegging, verzending van e-mail, Inkoop, Voorraad, Centraal cliëntbeheer en XBRL/SBR.

Wij raden iedereen aan om dit nieuwe Service Pack te installeren. Het Service Pack is 73 MB groot.

Let op! Dit Service Pack is enkel geschikt voor de Nederlandse taal (NL). Klik hier om het Service Pack voor alle talen (INT) op te halen.

Een Service Pack installeren

  1. Zorg ervoor dat u op de computer ingelogd bent als beheerder van de computer. Als AccountView geïnstalleerd staat op het netwerk, dan moet u ingelogd zijn als beheerder van het netwerk.
  2. Controleer of u maatwerk gebruikt. Zo ja, neem dan eerst contact op met uw Visma Software-partner. Installeer het Service Pack pas als uw Visma Software-partner akkoord is. Zie: Hoe controleer ik of maatwerk is geïnstalleerd?
  3. Klik hier om dit Service Pack op te halen.
  4. Plaats het bestand op uw desktop (of voer een tijdelijke map in, bijvoorbeeld C:\TEMP).
  5. Kies Help > Info. Het versienummer dat u hier ziet moet overeenkomen met het versienummer in de bestandsnaam van het Service Pack.
  6. Noteer het pad dat staat achter Programmabestanden. Bij stap 10 hebt u dit pad nodig.
  7. Zorg ervoor dat niemand anders AccountView gebruikt. Kies Document > Stamgegevens programma > Ingelogde gebruikers om dit te controleren. Een ingelogde gebruiker kan ook een service of andere applicatie zijn. Als u deze gebruiker zelf niet kunt uitloggen, vraag uw systeembeheerder of Visma Software-partner u te helpen.
  8. Sluit AccountView.
  9. Voer het bestand uit dat u hebt opgehaald (bijvoorbeeld C:\TEMP\AccountView_94_spa_nl.exe). Een eventuele melding van Windows Gebruikersaccountbeheer (Windows User Account Control) kunt u beantwoorden met Ja (Yes).
  10. Volg de aanwijzingen op het scherm.

Wilt u ondersteuning?

Wilt u ondersteuning? Neem dan contact op.