Overgang Bapi naar PKIoverheid-certificaat

26/11/2013 Door Sander Kreuze

Uw kantoor en het PKIoverheid-certificaat

Voor de invoering van SBR-aangiften in AccountView krijgt u te maken met nieuwe certificaten. Het voordeel van het gebruikmaken van een PKIoverheid-certificaat is dat u geautomatiseerd vanuit AccountView de aangifte OB en ICP kunt insturen. Echter, in tegenstelling tot de BAPI-pincode, die gratis was, kost het certificaat zo’n € 660 voor 3 jaar. In veel gevallen hebt u de keuze of u wel of niet zo’n certificaat aanschaft. De informatie hieronder kunt u gebruiken om te bepalen of u dit certificaat nodig hebt.

Aangifte OB met en zonder PKIoverheid-certificaat

U kunt uw OB-aangifte met de hand op de pagina van de Belastingdienst invoeren. Er is hier geen sprake van een verplichting tot het gebruik van een PKIoverheid-certificaat. Bedrijven kiezen ervoor om toch zo’n certificaat te gebruiken als ze veel aangiften OB moeten doen. Andere redenen zijn efficiency en uitsluiten van fouten. Dat kan vanaf januari 2014 alleen nog met een PKIoverheid-certificaat. De BAPI-pincode vervalt.

Aangifte ICP met en zonder PKIoverheid-certificaat

Tot 100 regels per aangifte ICP kunt u deze handmatig op de pagina van de Belastingdienst invoeren en daar hebt u geen PKIoverheid-certificaat voor nodig. Vanaf 100 regels is er geen andere mogelijkheid dan om de ICP-aangifte geautomatiseerd met software in te sturen via Digipoort, en daar hebt u een PKIoverheid-certificaat voor nodig. In de praktijk kiezen bedrijven met een ICP-aangifte vanaf 30-40 regels ervoor om gebruik te maken van het PKIoverheid-certificaat om automatisch in te kunnen sturen en vergissingen uit te sluiten.

Samenvattend kunnen wij de volgende tabel opstellen:

Heb ik een PKIo-certificaat nodig?

U hebt

Minder dan 100 regels ICP

Veel regels ICP (>=100)

Geen bezwaar om aangiften met de hand in te voeren

PKIo-certificaat niet nodig PKIo-certificaat nodig

Voorkeur voor aangiften automatisch indienen

PKIo-certificaat nodig PKIo-certificaat nodig