DigiNotar-problematiek (14 sept)

15/09/2011 Door Sander Kreuze

U verstuurt vanuit AccountView elektronisch BTW- en/of ICP-aangiften naar de Belastingdienst (via het BAPI-kanaal) en vraagt zich af of u net zo veilig als voorheen, en met uw huidige certificaten, BTW- en ICP-aangifteberichten kunt verzenden vanuit AccountView.

Oplossing

Ja, u kunt net zo veilig als voorheen, en met uw huidige certificaten, BTW- en ICP-aangifteberichten verzenden vanuit AccountView.

Ook de update van Microsoft en het besluit van OPTA van 14-09-2011 hebben hier geen invloed op.

Niettemin wil de Belastingdienst zo snel mogelijk overstappen op een andere leverancier van certificaten. Op dit moment zijn wij in afwachting van de Belastingdienst om u daarover nader te informeren. De voorkeur gaat uit naar een scenario dat zo dicht mogelijk bij de huidige werkwijze ligt en de minste impact heeft voor de keten.

Meer informatie

bron: AccountView