BTW-verhoging naar 21%

29/08/2012 Door Sander Kreuze

Op 1 oktober 2012 gaat het hoge BTW-percentage van 19 naar 21%. Dit nieuwe percentage geldt voor goederen en diensten die worden geleverd danwel verricht op of na de genoemde datum. Deze wijziging heeft gevolgen voor een aantal producten van Visma Software. In deze supportnote informeren we u over die gevolgen. Die gelden met name voor AccountView, maar ook voor AccountView Go, AccountView IFA en AccountView Scanboeken.


Voor welke leveringen en verrichtingen geldt dit nieuwe BTW-tarief?

Het moment van presteren bepaalt in principe welk tarief moet worden toegepast. Ligt dat vóór 1 oktober 2012, dan is dat 19%; ligt dat erna, dan is het 21%. De datum van de factuur waarop de prestatie in rekening wordt gebracht, doet dus niet terzake. Er kunnen echter uitzonderingen op deze regel zijn of situaties waarin dit criterium voor meerdere interpretaties vatbaar is.
Raadpleeg voor vragen over de juiste toepassing van de BTW-percentages uw accountant, de BelastingTelefoon of de website van de Belastingdienst, zoals Vragen en antwoorden btw-verhoging.

Wie bieden verder ondersteuning?

Visma Software biedt, naast de reguliere ondersteuning, deze supportnote en het bijbehorende stappenplan, en brengt Service Packs uit voor de meest actuele versies van AccountView. Voor ondersteuning op organisatorisch vlak, consultancyvraagstukken (zoals aanpassing van layouts of het (op locatie) uitvoeren van het stappenplan), aanpassingen aan maatwerk en koppelingen kunt u het best contact opnemen met uw AccountView-leverancier. Doe dat bijtijds; u bent niet de enige die met deze wijziging te maken heeft.

Service Packs voor AccountView

Visma brengt Service Packs uit voor de versies 9.0c1, 9.0e en 9.1 van AccountView. Alleen als u werkt met één van deze versies met het bijbehorende Service Pack kunt u na de BTW-wijziging nog digitaal uw BTW-aangifte vanuit AccountView doen. Via Help/Info in AccountView kunt u nagaan met welke versie u werkt. Als u werkt met een andere versie van AccountView, kunt u contact opnemen met uw AccountView-leverancier om een update te bespreken.

De Service Packs bieden het volgende:

 • De mogelijkheid om de omschrijvingen van BTW-aangifterubriek 1A en 1B te wijzigen in de nieuwe omschrijvingen van de Belastingdienst. Ook als u uw BTW-aangifte niet digitaal vanuit AccountView doet, raden wij u aan deze wijziging door te voeren om verwarring te voorkomen. Zie het stappenplan voor meer informatie.
 • De mogelijkheid om de elektronische (digitale) BTW-aangifte vanuit AccountView te doen terwijl in BTW-aangifterubriek 1A een ander percentage dan 19 wordt toegepast.
 • Geautomatiseerde ondersteuning bij anders tijdrovende stappen van het stappenplan. Zie “Geautomatiseerde ondersteuning bij het uitvoeren van de stappen” voor meer informatie.

U kunt op onze website of (in de versies 9.0e of 9.1) via Infoline nagaan of het door u benodigde Service Pack al beschikbaar is. De Service Packs zijn te vinden op http://www.vismasoftware.nl/sp. U hebt minimaal de volgende Service Packs nodig:

 • voor versie 9.0c1: Service Pack F
 • voor versie 9.0e: Service Pack I
 • voor versie 9.1: Service Pack E

Globale beschrijving van de te volgen werkwijze

De globale beschrijving van de te volgen werkwijze hieronder is in het stappenplan verder uitgewerkt.

BTW-codes toevoegen
Op een bepaald moment zult u facturen ontvangen en/of versturen met een BTW-tarief van 21%. Om die in AccountView correct te verwerken, hebt u BTW-codes nodig met dat percentage. De eerste stap is daarom het aanmaken van dergelijke BTW-codes. Zodra dat is gebeurd, kunt u deze facturen boeken en zullen ze in de BTW-aangifte worden meegenomen.

Oude BTW-codes in de stamgegevens vervangen door nieuwe
Op een later moment zal het merendeel van de ontvangen en verstuurde facturen een BTW-tarief van 21% hebben. Dan is het efficiënt als in AccountView bij het aanmaken van een transactie een BTW-code van 21% wordt voorgesteld; voor een steeds kleiner percentage facturen (en uiteindelijk niet meer) is het dan nog nodig de BTW-code te wijzigen in die met het tarief van 19%. Daartoe moeten in een aantal stamgegevens de BTW-codes met een tarief van 19% worden vervangen door de BTW-codes met een tarief van 21%.
U bepaalt zelf op welk moment deze wijziging voor u het handigst is. Vraag zonodig advies aan uw accountant en/of AccountView-leverancier.

Module- en productspecifieke informatie
Voor verschillende modules van AccountView en enkele andere producten van Visma Software zijn er extra aandachtspunten bij de overgang naar het nieuwe BTW-tarief. Vanuit een lijst in het stappenplan kunt u extra informatie per module of product opvragen.

Geautomatiseerde ondersteuning bij het uitvoeren van de stappen

BTW-codes toevoegen
Als u veel administraties onderhoudt, levert het toevoegen van nieuwe BTW-codes het nodige werk op. Dit kan worden versneld met de modules Centraal stambestand en Accountants Toolkit. Neem contact op met uw AccountView-leverancier als u hierin bent geïnteresseerd en u deze modules niet hebt.

BTW-codes vervangen
De genoemde Service Packs bieden de mogelijkheid om met een enkele menu-optie de BTW-codes in de stamgegevens te vervangen.
In versies waarvoor geen extra Service Pack wordt uitgebracht, hebt u deze mogelijkheid niet maar dat hoeft nog niet te betekenen dat u alle stamgegevens stuk voor stuk handmatig moet wijzigen. Beschikt u over de modulesImplementatie toolkit of Centraal stambestand, dan hebt u daarvoor zelf al functionaliteit voorhanden.
U kunt ook overwegen om met uw AccountView-leverancier de volgende mogelijkheden te bespreken:

 • U kunt uw AccountView-installatie updaten naar een versie waarvoor wel een Service Pack is.
 • U kunt zelf Implementatie toolkit of Centraal stambestand gaan inzetten.
 • Als uw AccountView-leverancier over tools beschikt die het vervangen van de BTW-codes in de stamgegevens versnellen, kunt u hem vragen u daarbij te helpen.

In het stappenplan worden beide werkwijzen voor het vervangen van BTW-codes (met en zonder de menu-optie uit de Service Packs) behandeld.

Hoe gaat u te werk?

Lees het stappenplan eerst helemaal door voordat u met het uitvoeren ervan begint, inclusief de voor u relevant module- en productspecifieke informatie. U kunt dan bepalen of u nog verdere informatie en eventueel hulp kunt gebruiken van uw AccountView-leverancier, uw accountant of de Belastingdienst.
Denk er ook aan uw medewerkers te informeren over de komende wijzigingen, en werkprocedures te maken om ervoor te zorgen dat de overgang zo soepel mogelijk verloopt.

Samenvatting Stappenplan BTW-verhoging van 19 naar 21% per 1 oktober 2012

Het stappenplan omvat globaal vier stappen die voor elke administratie moeten worden uitgevoerd.

1. Nieuwe BTW-codes aanmaken (dit kunt u nu al doen en daarna kunt u er ook al mee gaan boeken).

2. De oude BTW-codes in stamgegevens en instellingen vervangen door de nieuwe (dit doet u op een zelf te kiezen moment). U gebruikt daarbij methode 2a of 2b:

2a) Voor versie 9.0c1 of hoger met Service Pack: met een menu-optie de oude BTW-codes vervangen door de nieuwe, in alle relevante stamgegevens en instellingen.

2b) Voor overige versies: met afzonderlijke acties de oude BTW-codes vervangen door de nieuwe:

  • in de administratie-instellingen
  • in de stamgegevens van debiteuren en crediteuren
  • in de stamgegevens van de grootboekrekeningen
  • in de stamgegevens van de autocodes

3. Module- en productspecifieke wijzigingen doorvoeren.
4. De omschrijvingen van de BTW-aangifterubrieken wijzigen (dit moet u doen voordat u de digitale BTW-aangifte over oktober of over het vierde kwartaal van 2012 doet).

bron: AccountView

Ondersteuning nodig? Neem dan contact op.