AccountView 9.1 Service Pack E

29/08/2012 Door Sander Kreuze

Sinds 2007 is AccountView onderdeel van de Visma-groep. Per 1 juli 2012 is Visma u van dienst onder deze naam, zie eventueel ook het volgende persbericht.

In dit Service Pack is ook de naamswijziging naar Visma doorgevoerd; AccountView zal als productnaam blijven bestaan.

Met dit Service Pack worden, onder andere, de volgende verbeteringen doorgevoerd:

 • Ondersteuning van de verhoging van het BTW-percentage van 19% naar 21%. Zie hiertoe ook de supportnote BTW-verhoging naar 21%.
 • Introductie van het bankformaat Deutsche Bank Swift MT940 voor het inlezen van bankmutaties.
  Aanleiding is de aanstaande migratie van een deel van de ABN AMRO-rekeningen naar het systeem van Deutsche Bank. Betreffende klanten kunnen vanaf dat moment niet meer gebruikmaken van de directe bankkoppeling met ABN AMRO of de beschikbare inleesformaten voor bankmutaties van ABN AMRO. De migratie staat gepland voor het weekend van 25/26 augustus.
 • Introductie van het bankformaat BTL91 ING voor buitenlandse betalingen.
  Aanleiding is het feit dat klanten die gaan migreren naar het ING-betaalpakket InsideBusiness Payments geen gebruik meer kunnen maken het formaat ING-2 voor buitenlandse betalingen.
 • Daarnaast zijn er diverse verbeteringen doorgevoerd rondom Scanboeken en IFA (Inkomende Facturenautorisatie) en XBRL.

Service Pack E bevat alle voorgaande Service Packs voor dezelfde versie. Wij raden iedereen aan om dit Service Pack te installeren. Het Service Pack is 112 MB groot.

Let op! Dit Service Pack is enkel geschikt voor de Nederlandse taal (NL). Het Service Pack voor alle talen (INT) komt halverwege september beschikbaar en is dan hier op te halen.


Een Service Pack installeren

 1. Zorg ervoor dat u op de computer ingelogd bent als beheerder van de computer. Als AccountView geïnstalleerd staat op het netwerk, dan moet u ingelogd zijn als beheerder van het netwerk.
 2. Controleer of u maatwerk gebruikt. Zo ja, neem dan eerst contact op met uw Visma Software-partner. Installeer het Service Pack pas als uw Visma Software-partner akkoord is. Zie: Hoe controleer ik of maatwerk is geïnstalleerd?
 3. Klik hier om dit Service Pack op te halen.
 4. Plaats het bestand op uw desktop (of voer een tijdelijke map in, bijvoorbeeld C:\TEMP).
 5. Kies Help/Info. Het versienummer dat u hier ziet moet overeenkomen met het versienummer in de bestandsnaam van het Service Pack.
 6. Noteer het pad dat staat achter Programmabestanden. Bij stap 10 hebt u dit pad nodig.
 7. Zorg ervoor dat niemand anders AccountView gebruikt. Kies Document/Stamgegevens programma/Ingelogde gebruikers om dit te controleren. Een ingelogde gebruiker kan ook een service of andere applicatie zijn. Als u deze gebruiker zelf niet kunt uitloggen, vraag uw systeembeheerder of AccountView-partner u te helpen.
 8. Sluit AccountView.
 9. Voer het bestand uit dat u hebt opgehaald (bijvoorbeeld C:\TEMP\AccountView_91_spe_nl.exe). Een eventuele melding van Windows Gebruikersaccountbeheer (Windows User Account Control) kunt u beantwoorden met Ja (Yes).
 10. Volg de aanwijzingen op het scherm.

bron: AccountView

Wilt u dat Kreuze Consultancy dit voor u verzorgt? Neem dan contact op.