Autocodes gebruiken bij inlezen bankafschrift in AccountView

Tijdens het inlezen van een bankbestand voert AccountView automatisch autoherkenning uit om de bankmutaties aan te vullen. Per afschriftregel wordt gezocht naar het document-/factuurnummer en de debiteur of crediteur. Daarmee wordt vervolgens de openstaande post opgezocht.

Met autocodes kunt u automatisch afschriftregels herkennen waarvoor geen openstaande post bestaat, bijvoorbeeld uw maandelijkse energie-incasso. Daarvoor voert u zelf kenmerken in. In een autocode stelt u ook een standaardgrootboekrekening, -omschrijving of -kostenplaats in.

Kies Document/Autocode aanmaken in het venster Bankafschriften om een nieuwe autocode op basis van de huidige afschriftregel aan te maken of gebruik de sneltoetscombinatie Ctrl+M. In het tabblad Bankafschriften kunt u aangeven welke regel uit het afschrift in de Omschrijving regel moet komen te staan.

De volgende keer dat u een bankafschrift inleest, wordt de autoherkenning automatisch toegepast.

Heeft u een vraag? Neem dan contact op.