Autocodes gebruiken bij inlezen bankafschrift in AccountView

04/03/2012 Door Sander Kreuze

Tijdens het inlezen van een bankbestand voert AccountView automatisch autoherkenning uit om de bankmutaties aan te vullen. Per afschriftregel wordt gezocht naar het document-/factuurnummer en de debiteur of crediteur. Daarmee wordt vervolgens de openstaande post opgezocht.

Met autocodes kunt u automatisch afschriftregels herkennen waarvoor geen openstaande post bestaat, bijvoorbeeld uw maandelijkse energie-incasso. Daarvoor voert u zelf kenmerken in. In een autocode stelt u ook een standaardgrootboekrekening, -omschrijving of -kostenplaats in.

Kies Document/Autocode aanmaken in het venster Bankafschriften om een nieuwe autocode op basis van de huidige afschriftregel aan te maken of gebruik de sneltoetscombinatie Ctrl+M. In het tabblad Bankafschriften kunt u aangeven welke regel uit het afschrift in de Omschrijving regel moet komen te staan.

De volgende keer dat u een bankafschrift inleest, wordt de autoherkenning automatisch toegepast.

Heeft u een vraag? Neem dan contact op.