AccountView 9.0E Service pack G

06/01/2012 Door Sander Kreuze

Met dit Service Pack worden onder andere verbeteringen doorgevoerd voor de eindejaarsverwerking en wordt een aanpassing gemaakt waardoor opdrachten met het ABN-AMRO BTL91-formaat kunnen worden ingelezen in ABN AMRO Internet Bankieren.

Wilt u dat Kreuze Consultancy dit voor u verzorgt? Neem dan contact op.

Bovendien bevat het alle voorgaande Service Packs voor dezelfde versie. Wij raden iedereen aan om dit Service Pack te installeren. Het Service Pack is 106 MB groot.

Let op! Dit Service Pack is enkel geschikt voor de Nederlandse taal (NL). Het Service Pack voor alle talen (INT) is hierop te halen.

Een Service Pack installeren

  1. Zorg ervoor dat u op de computer ingelogd bent als beheerder van de computer. Als AccountView geïnstalleerd staat op het netwerk, dan moet u ingelogd zijn als beheerder van het netwerk.
  2. Controleer of u maatwerk gebruikt. Zo ja, neem dan eerst contact op met uw AccountView-partner. Installeer het Service Pack pas als uw Accountview-partner akkoord is. Zie: Hoe controleer ik of maatwerk is geïnstalleerd?
  3. Klik hier om dit Service Pack op te halen.
  4. Plaats het bestand op uw desktop (of voer een tijdelijke map in, bijvoorbeeld C:\TEMP).
  5. Kies Help/Info. Het versienummer dat u hier ziet moet overeenkomen met het versienummer in de bestandsnaam van het Service Pack.
  6. Noteer het pad dat staat achter Programmabestanden. Bij stap 10 hebt u dit pad nodig.
  7. Zorg ervoor dat niemand anders AccountView gebruikt. Kies Document/Stamgegevens programma/Ingelogde gebruikers om dit te controleren. Een ingelogde gebruiker kan ook een service of andere applicatie zijn. Als u deze gebruiker zelf niet kunt uitloggen, vraag uw systeembeheerder of AccountView-partner u te helpen.
  8. Sluit AccountView.
  9. Voer het bestand uit dat u hebt opgehaald (bijvoorbeeld C:\TEMP\AccountView_90e_spg_nl.exe). Een eventuele melding van Windows Gebruikersaccountbeheer (Windows User Account Control) kunt u beantwoorden met Ja (Yes).
  10. Volg de aanwijzingen op het scherm.

Heeft u vragen of opmerkingen neem dan vrijblijvend contact op.