Verplichte notariële akte bij oprichting bv afgeschaft

06/09/2011 Door Sander Kreuze

De verplichting om bij het oprichten van een bv langs de notaris te gaan verdwijnt. Ondernemers hoeven zo minder kosten te maken bij het oprichten van een bv. Dat kondigde minister Verhagen van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie (EL&I) afgelopen zaterdag aan in een interview met de Telegraaf.

“Als ondernemer ben je al snel meer dan duizend euro kwijt aan notariskosten”, aldus Verhagen. “Door het oprichten van een bv makkelijker en goedkoper te maken geef dit kabinet ondernemers de ruimte om te ondernemen.”

De ministeries van Veiligheid en Justitie (V&J) en EL&I bereiden een wetswijziging voor om de verplichte notariële akte af te schaffen. Het streven is om dit voorstel komend jaar naar de Tweede Kamer te sturen.

Naast een notariële akte moeten ondernemers nu ook nog achttienduizend euro startkapitaal storten voordat hun bv een feit is. Ook deze verplichting wordt afgeschaft. Een wetsvoorstel daartoe is in behandeling bij de Eerste Kamer. Door de beide maatregelen dalen de administratieve kosten van het oprichten van een BV met 90 procent, zo becijfert het ministerie van EL&I.

MKB-Nederland is ingenomen met de aangekondigde maatregel. “Op deze manier wordt de bv-vorm toegankelijker voor beginnende ondernemers. Ook wordt het bv-recht weer meer gericht op het faciliteren van ondernemerschap en veel minder op formaliteiten.”

“De verplichte storting van 18.000 euro heeft in de praktijk vooral het karakter van een formaliteit omdat het bedrag een dag na de storting alweer kan worden opgenomen. Daarom is het goed dat Verhagen daar nu een streep door haalt. Ook het feit dat veel kleine bv’s straks met gebruikmaking van standaardstatuten kunnen worden opgericht, is een belangrijke lastenverlichting. Dat betekent dat de gang naar de notaris alleen nog noodzakelijk is wanneer aandeelhouders kiezen voor niet-standaardstatuten”, aldus de ondernemersorganisatie.