Tag: Factuur

Per 2013 nieuwe factureringsregels voor de BTW

22/09/2011 Door Sander Kreuze

Per 1 januari 2013 zullen nieuwe factureringsregels gaan gelden voor de BTW. Deloitte wijst erop dat, hoewel deze regels pas over ongeveer anderhalf jaar in werking zullen treden, het van belang is om nu al kennis te nemen van de nieuwe regels, zodat tijdig met de aanpassing van ERP-systemen kan worden begonnen. Schakel hiervoor Kreuze […]