Eindejaarsverwerking in AccountView versie 8 en 9

18/12/2011 Door Sander Kreuze

Eindejaarsverwerking betekent in AccountView ‘een nieuw boekjaar automatisch aanmaken’. De saldi van uw verlies- en winstrekeningen worden overgeboekt naar de resultatenrekening. De verlies- en winstrekeningen komen in het nieuwe boekjaar op nul te staan. Verder houdt u alle benodigde gegevens om in het nieuwe jaar verder te kunnen werken.

AccountView kent een flexibele eindejaarsverwerking. Het is niet nodig om het boekjaar af te sluiten voordat u begint met boeken in het nieuwe boekjaar. U kunt in beide boekjaren boeken en deze precies op elkaar laten aansluiten.

Tip 1: Lees meer over de achtergrond van eindejaarsverwerking in “Wat is eindejaarsverwerking?

Procedure

In de procedure vindt u belangrijke tips over de eindejaarsverwerking. Afhankelijk van uw versie en de samenstelling van uw pakket, zijn er uiteenlopende aandachtspunten. Lees daarom eerst de bij uw versie behorende procedure helemaal door, inclusief de tips en modulespecifieke aandachtspunten die voor u van belang zijn. Maak daarna pas uw nieuwe boekjaar aan.

Kies eerst Help > Info in AccountView om uw versienummer op te vragen. Gebruik daarna de bijbehorende procedure hieronder.

Tip 2: Zie ook de “Veelgestelde vragen Eindejaarsverwerking

Heeft u nog vragen? Neem dan contact op met Kreuze Consultancy.