AccountView 9.3 Service Pack B

17/09/2013 Door Sander Kreuze

AccountView 9.3

Beschikt u nog niet over versie 9.3 neem dan contact op. Ik raad iedereen aan deze versie in gebruik te nemen.

Omschrijving

De afgelopen periode zijn verbeterpunten verzameld die relevant zijn bij de overstap naar SEPA en SBR. Deze verbeteringen zijn opgenomen in dit Service Pack. Ik raad iedereen iedereen aan om dit nieuwe Service Pack te installeren.

Oriënteert u zich tijdig op de aandachtspunten voor SEPA en SBR/Digipoort:

 • SEPA zorgt ervoor dat eurobetalingen vanaf 1 februari 2014 overal en altijd op dezelfde manier plaatsvinden. Zie www.vismasoftware.nl/sepa voor meer informatie en het aanvullende stappenplan.
 • Vanaf 1 januari 2014 kunnen elektronische BTW- en ICP-aangiften alleen nog via het SBR-kanaal worden verstuurd naar Digipoort, niet meer via het BAPI-kanaal. Zie www.vismasoftware.nl/sbr voor meer informatie.

Ik raad iedereen aan om dit nieuwe Service Pack te installeren. Het Service Pack is 72,4 MB groot.

Let op! Dit Service Pack is enkel geschikt voor de Nederlandse taal (NL). Het Service Pack voor alle talen (INT) is eind september 2013 beschikbaar. Klik dan hier om het Service Pack te installeren.

Een Service Pack installeren

 1. Zorg ervoor dat u op de computer ingelogd bent als beheerder van de computer. Als AccountView geïnstalleerd staat op het netwerk, dan moet u ingelogd zijn als beheerder van het netwerk.
 2. Controleer of u maatwerk gebruikt. Zo ja, neem dan eerst contact op met uw Visma Software-partner. Installeer het Service Pack pas als uw Visma Software-partner akkoord is. Zie: Hoe controleer ik of maatwerk is geïnstalleerd?
 3. Klik hier om dit Service Pack op te halen.
 4. Plaats het bestand op uw desktop (of voer een tijdelijke map in, bijvoorbeeld C:\TEMP).
 5. Kies Help/Info. Het versienummer dat u hier ziet moet overeenkomen met het versienummer in de bestandsnaam van het Service Pack.
 6. Noteer het pad dat staat achter Programmabestanden. Bij stap 10 hebt u dit pad nodig.
 7. Zorg ervoor dat niemand anders AccountView gebruikt. Kies Document/Stamgegevens programma/Ingelogde gebruikers om dit te controleren. Een ingelogde gebruiker kan ook een service of andere applicatie zijn. Als u deze gebruiker zelf niet kunt uitloggen, vraag uw systeembeheerder of Visma Software-partner u te helpen.
 8. Sluit AccountView.
 9. Voer het bestand uit dat u hebt opgehaald (bijvoorbeeld C:\TEMP\AccountView_93_spb_nl.exe). Een eventuele melding van Windows Gebruikersaccountbeheer (Windows User Account Control) kunt u beantwoorden met Ja (Yes).
 10. Volg de aanwijzingen op het scherm.

Wilt u ondersteuning?

Wilt u ondersteuning? Neem dan contact op.