AccountView 9.2 beschikbaar!

05/12/2012 Door Sander Kreuze

Vanaf 4-12-2012 is de nieuwe versie van AccountView beschikbaar. Naast opgeloste issues zijn er in deze versie op diverse gebieden een groot aantal verbeteringen doorgevoerd.

Een greep uit de belangrijke verbeteringen:

  • De nu geïntroduceerde Projectscorecard controller geeft de controller meer inzicht in de projectresultaten en vergroot zijn stuurmogelijkheden.
  • Elektronisch factureren (e-invoicing) wordt breder ondersteund; ook gebruikers van AccountView Solo (alleen pdf) en AccountView Team (pdf en ubl) beschikken nu over deze functionaliteit.
  • Mogelijkheden voor adressering, opmaak en verzending via e-mail zijn aanzienlijk uitgebreid. Bovendien kunnen nu meer typen documenten per e-mail worden verzonden.
  • In Samenstel-assistent bieden we meer en betere mogelijkheden cliëntadministraties te controleren op juistheid en volledigheid.
  • Voor accountants- en administratiekantoren zijn verschillende wijzigingen doorgevoerd die de verwerking van gegevens in AccountView efficiënter maken.

Bankformaat Deutsche bank

Vanaf AccountView versie 9.2 is het bankformaat voor Deutsche Bank beschikbaar. Klanten met het ABN AMRO-bankformaat kunnen gratis overstappen naar het formaat van Deutsche Bank.

Let op: ABN AMRO-klanten die gebruikmaken van de directe bankkoppeling in AccountView verliezen deze mogelijkheid na de overgang naar Deutsche Bank. U dient de koppeling tussen AccountView en ABN AMRO zelf te deactiveren via www.vismasoftware.nl/stopabn.

Wilt u beschikken over deze nieuwe versie, neem dan contact.