Ondernemer houdt vast aan papieren factuur

22/08/2011 Door Sander Kreuze

In deze tijd van snelgroeiende digitalisering blijkt papier nog steeds te domineren bij het versturen van facturen door ondernemers.

Dit komt naar voren uit de Nationale Boekhoud Enquête 2011. Niet alleen het aanmaken en verwerken van facturen, maar ook het inlezen en verwerken van bankafschriften gebeurt veelal op de
traditionele manier, namelijk handmatig.

Onderzoek
Uit het onderzoek onder 203 ondernemers en 106 accountants komt, net als vorig jaar, naar voren dat beide partijen een flinke slag kunnen maken in het digitaliseren van de administratieve werkzaamheden:

  1. 63 procent van de ondernemingen verstuurt facturen nog steeds per post.
  2. Bijna alle banken maken het vandaag de dag mogelijk om bankafschriften digitaal te verwerken. 51 procent van zowel de ondernemers als accountants typt de afschriften echter nog handmatig over.
  3. Accountants zien het efficiënter maken van het verwerken van de administratie dan ook als één van de grootste uitdagingen (35%), op het werven van nieuwe klanten na (40%).

Online dienstverlening
Online dienstverlening staat voor de accountants hoog op de agenda. Zowel ondernemers als accountants gaven bijna allemaal aan zelf ook op een bepaalde manier online te zijn, bijvoorbeeld via LinkedIn of Facebook. Binnen social media blijken ondernemers net iets actiever te zijn:

  1. De meest belangrijke ontwikkeling van 2011 is voor 61 procent van de accountants de online dienstverlening, gevolgd door XBRL (53%).
  2. Binnen het social media gebruik van accountants en ondernemers staat LinkedIn op één, waarna Facebook en Twitter volgen. 27 procent van de ondernemers heeft een Twitter-account, tegen 20 procent van de accountants.